โครงการ Art Kids 2020

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ข้อความพูดว่า "Art Kids H"

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ทางฝ่ายปฐมวัยได้จัดโครงการ Art Kids ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ และนอกจากนี้ยังช่วยฝึกสมาธิให้กับนักเรียน
นักเรียนระดับชั้น อ.1-อ.3 ได้ทำกิจกรรมภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ ในงานนี้มี ดร.พรวีนัส นุ่มท้วม รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้ให้เกียรติมอบเจลล้างมือซึ่งได้รับอภินันทนาการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับนักเรียนทุกคน โดยมีครูประจำชั้นระดับปฐมวัยเป็นผู้รับมอบ โรงเรียนจึงขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างสูง

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

 

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages