Breaking News
Home / ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ / โครงการ “Coaching Teams” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โครงการ “Coaching Teams” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการ “Coaching Teams” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยทีม Supervisor สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ร่วมนิเทศการเปิดชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี อ.ดร.พรวีนัส นุ่มท้วม รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้
คณะกรรมการ Supervisor Teams นำโดย ดร.พุทธารัตน์ ทะสา นางสาวพิกุล ทองทิพย์ นางรุ่งเรือง พันพละ

ข้อมูล : ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ
ภาพ/ ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ PR MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages