วันที่ 9 กันยายน 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) นำนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาล “Landmark Mini Junior Games ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การค้าตึกคอม แลนด์มาร์คอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯพร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนฯเดินทางไปร่วมเชียร์และให้กำลังใจแก่นักกีฬาทุกคนด้วย ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้ ได้รับเหรียญทองการแข่งขันชักเย่อประเภททีมผสม เหรียญทองการแข่งขันวิ่งสามขาประเภททีมชาย เหรียญทองการแข่งขันวิ่งผลัด 4×20 เมตร ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่ง 20 เมตรประเภททีมชาย

 

 

ภาพ/ข่าว : พิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง