วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. รองศาสตรจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการดังนี้

>>>การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– เด็กหญิงปริยากร แดนขนบ ได้รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

>>>การแข่งขันประกวดเล่านิทานระดับชั้น ป.1 – ป.3 งานมหกรรมหนังสือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– เด็กชายกานต์ณัฐโชติ พันธ์ละออ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล
2000 บาท
– เด็กหญิงรมย์รรินท์ ชาญวงษ์สนิท และ เด็กหญิงฐิติภา บุญศรีอนันต์ ได้รับรางวัลชมเชย

>>>การแข่งขันเทควันโดแก่นนครแชมป์เปี้ยนชีพ ประจำปี 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
-เด็กชายอธิภันทร์ แสนพาน อนุบาล 2/1 ได้รับเหริยญเงิน รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี น้ำหนัก 18-20 ก.ก.
-เด็กชายต่อสกุล นวสกฤษฏ์กุล อนุบาล 3/3 ได้รับเหริยญเงิน รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี น้ำหนัก 23-26 ก.ก.
-เด็กหญิงต้องตา นวสกฤษฏ์กุล อนุบาล 2/1 ได้รับเหริยญเงิน รุ่นอายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 33-36 ก.ก.
ทั้งต้องขอขอบคุณ โรงเรียนสอนเทควันโดบ้านครูตอย ที่ฝึกสอนและส่งเสริมให้เด็กๆมีรายการแข่งขันเสมอมา

และในการนี้ท่านผู้อำนวยการได้สนองนโยบายมหาวิทยาลัยโดยรณรงค์ให้บุคลากรและนักเรียน งดสูบบุหรี และห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด โดยมอบป้ายห้ามสูบบุหรีให้กับโรงเรียนเพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

  
 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด


ภาพ/ข่าว : ภานุพงษ์ ธรรมกุล