img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }
Home / admin

admin

ประกาศผลการประเมินพัฒนาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอนุบาล 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมไทย และโปรแกรม ESC

ระดับอนุบาล 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรม ESC & …

Read More »

บรรยากาศการประเมินพัฒนาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มกราคม 2563 ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีสิท …

Read More »

โครงการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิท …

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการ เพื่อศึกษาต่อชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวั …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโล่เกียรติยศเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ขอแส …

Read More »
Select Languages