>> ดูรายละเอียด <<
Read more
หมายเหตุ– ประกาศจัดห้องเรียนระดับชั้นอื 
Read more
1. ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ป.6 คนเก่งของเรา ที 
Read more
เข้าดูประกาศผลคะแนน O-NET รายบุคคล (คลิ๊ก)
Read more
เอกสารแนบ (ดาวน์โหลด)
Read more
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 มี 
Read more
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
Read more
วันที่ 6 เมษายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
Read more
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ป 
Read more
วันที่ 2 เมษายน 2564 คณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตม 
Read more
ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages