สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่ 
Read more
วันที่ 11 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนั 
Read more
#ขอชื่นชมคนเก่งสาธิตมมส(ฝ่ายประถม) เด็กหญิงณิ 
Read more
วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธ 
Read more
สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ขอแสดงความยินดีกับนักเร 
Read more
ขอชื่นชมคนเก่งของเรา 👏🏻&#x1f4 
Read more
ขอชื่นชมคนเก่งของเรา 👏🏻&#x1f4 
Read more
ขอชื่นชมคนเก่งวันนี้ เด็กหญิงณิชาภา นันทนพงศ์ 
Read more
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
Read more
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิ 
Read more
ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages