โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
Read more
วันที่ 6 เมษายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
Read more
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิต 
Read more
สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ร่วมหารือแนวทางการจัดกา 
Read more
เมื่อวันศุกร์​ ที่​ 18 กันยายน​ 2563​ นิสิตชั 
Read more
วันที่ 11 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนั 
Read more
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล 
Read more
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรีย 
Read more
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นิสิตคณะพยาบาลศ 
Read more
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นิสิตคณะพยาบาลศ 
Read more
ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages