1. ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ป.6 คนเก่งของเรา ที 
Read more
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
Read more
วันที่ 6 เมษายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
Read more
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ป 
Read more
วันที่ 2 เมษายน 2564 คณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตม 
Read more
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
Read more
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิต 
Read more
วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั 
Read more
วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั 
Read more
สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใ 
Read more
ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages