วันที่ 9/10/2563 🕹 ▶️นักเรียนชั้นประถ 
Read more
วันที่ 9/10/2563 🐸 ▶️นักเรียนชั้นประถ 
Read more
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
Read more
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา  
Read more
👏🏻ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนัก 
Read more
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
Read more
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
Read more
28 สิงหาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 
Read more
เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาส 
Read more
เมื่อเช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสต 
Read more
ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages