img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมซ้อมเชียร์ของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

อาจารย์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนโรงเร …

Read More »

นักเรียนเข้ารับรางวัลดีเด่นระดับอนุบาลและประถมศึกษา การประกวดวาดภาพ “โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 62 เวลา 15.00 น. เด็กหญิงจรร …

Read More »

นักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ขอแส …

Read More »

ผู้อำนวยการฯมอบเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล ให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาในรายการต่างๆ

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย …

Read More »

ด.ญ.รุจิลาภา สมณะ น้องขวัญมุก ป.1/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ วาดภาพ

ด.ญ.รุจิลาภา สมณะ น้องขวัญมุก ป.1/2 ได้รับรางวัลชน …

Read More »
Select Languages