img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา

เด็กหญิงณัฐธรรม ชีวะเสรษฐธรรม คว้ารางวัลชนะเลิศวาดภาพวิทยาศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจกับ เด็กหญิงณัฐธรรม …

Read More »

นักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ขอแส …

Read More »

ผู้อำนวยการฯมอบเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล ให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาในรายการต่างๆ

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย …

Read More »

ด.ญ.รุจิลาภา สมณะ น้องขวัญมุก ป.1/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ วาดภาพ

ด.ญ.รุจิลาภา สมณะ น้องขวัญมุก ป.1/2 ได้รับรางวัลชน …

Read More »