Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ จ.มหาสารคาม

วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านผู้ช่วยศาสตราจาร …

Read More »

ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันทักษะทางด้านกีฬา

เมื่อเช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจาร …

Read More »

ตัวแทนนักกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” ถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้อำนวยการและคณะครู

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักกีฬาที่เ …

Read More »

กิจกรรมซ้อมเชียร์ของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

อาจารย์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนโรงเร …

Read More »

นักเรียนเข้ารับรางวัลดีเด่นระดับอนุบาลและประถมศึกษา การประกวดวาดภาพ “โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 62 เวลา 15.00 น. เด็กหญิงจรร …

Read More »

นักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ขอแส …

Read More »
Select Languages