Breaking News

ฝ่ายปฐมวัย

ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยกับคณะศึกษาศาสตร์ มมส

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรีย …

Read More »

โครงการ​ “ป้องกันอัตรายจากโควิด-19” ผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน

เมื่อวันศุกร์​ ที่​ 18 กันยายน​ 2563​ นิสิตชั้นปีท …

Read More »

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ขอชื่นชมคนเก่งในวันนี้

วันที่ 11 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ ส …

Read More »

ประกวดการแสดงชุด “ระบำดอกบัวและเงาะป่าพาเพลิน” วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนสาธิ …

Read More »

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมเด็กยุคใหม่ห่างไกลไข้หวัดให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ …

Read More »

กิจกรรมเล่านิทานให้ความรู้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล เรื่อง กินอาหารให้พอดีชีวีมีสุข

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ …

Read More »

กิจกรรม “โครงการหนูน้อยมารยาทงาม” ของฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกร …

Read More »

แสดงผลงานรูปแบบการสอนสัมนาวิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เป็น …

Read More »
Select Languages