Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและ ESC

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและ ESC

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ESC เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ESC Y-Gen Era

วันที่ 9/10/2563 🕹 ▶️นักเรียนชั้นประถมศึกษ …

Read More »

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1ESC เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ESC Y-Gen Era

วันที่ 9/10/2563 🐸 ▶️นักเรียนชั้นประถมศึกษ …

Read More »

โครงการค้นหาศักยภาพในตัวผู้เรียน (ESC Y-Gen Era) สำหรับนักเรียนโปรแกรม ESC

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสา …

Read More »

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ในการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษของบริษัทเสริมปัญญา รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ในการ …

Read More »

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ในการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษของบริษัทเสริมปัญญา รางวัลอันดับที่ 2 ระดับประเทศ

👏🏻ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียน …

Read More »

โครงการค้นหาศักยภาพในตัวผู้เรียน (ESC Y-Gen Era) สำหรับนักเรียนโปรแกรม ESC

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสา …

Read More »

โครงการค้นหาศักยภาพในตัวผู้เรียน (ESC Y-Gen Era) สำหรับนักเรียนโปรแกรม ESC

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ร่วม …

Read More »

รับฟังการบรรยายเรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”

28 สิงหาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 …

Read More »

นักเรียนคนเก่งในการแข่งขันคณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจา …

Read More »

ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ

เมื่อเช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจาร …

Read More »
Select Languages