Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา …

Read More »

โครงการ “พัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปฏิบัติการสอนเสริม Coaching”

วันนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม …

Read More »

นักเรียนคนเก่งในการแข่งขันคณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจา …

Read More »

การแข่งขันโครงการอัจริยภาพทางคฺณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจา …

Read More »

มอบรางวัลนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันทางวิชาการ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มอบรางวัลนักเรี …

Read More »

ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด …

Read More »

โครงการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิท …

Read More »

ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์สุรชา อ …

Read More »

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสต …

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม

Read More »
Select Languages