วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิต 
Read more
1. กีฬาตึกคอม อุดรธานี รายการแรก วิ่งสามขาหญิ 
Read more
1. คณะศึกษาศาสตร์ มมส. ชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 
Read more
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่า 
Read more
วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. รองศาสตร 
Read more
คนเก่งประจำสัปดาห์นี้ต้องยกให้ น้องๆทีมนักกีฬ 
Read more
วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. รองศาสตร 
Read more
ด.ญ.ณฐมน มาจันแดง ป.3/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา 
Read more
ด.ญ.รุจิลาภา สมณะ น้องขวัญมุก ป.1/2 ได้รับราง 
Read more
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. รองศาสตร 
Read more
ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages