Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระสังคมศึกษา

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

โครงการทดสอบความรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาไท …

Read More »

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) มอบรางวัลประกวดมารยาทไทย (ไหว้สวย) ประจำเดือน กันยายน 2563

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) มอบรางวัลประกวดมารยาทไทย (ไห …

Read More »

การประกวดมารยาท ป.1-2 ประจำเดือนกันยายน

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ประกวดมารยาทการไหว้ ประจำเดื …

Read More »

การประกวดมารยาท ป.3-4 ประจำเดือนกันยายน

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ประกวดมารยาทการไหว้ ประจำเดื …

Read More »

การประกวดมารยาท ป.5-6 ประจำเดือนกันยายน

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ประกวดมารยาทการไหว้ ประจำเดื …

Read More »

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลมารยาทดี (ไหว้สวย) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านผู้ช่วยศาสตราจาร …

Read More »

โครงการประกวดมารยาทการไหว้สวย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิท …

Read More »

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการสอบนักธรรมสนามหลวงชั้นตรี โท เอก ณ สนามสอบโรงเรียนผดุงนารี

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนระดับชั้นปร …

Read More »

การประกวดมารยาทไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพั …

Read More »
Select Languages