Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย

โครงการทดสอบความรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาไท …

Read More »

ประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิตปีที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกท …

Read More »

ประกาศผลการแข่งขัน การประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิตปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (รอบคัดเลือก)

ประกาศผลการแข่งขัน การประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่ง …

Read More »

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิตปีที่ 4 (อนุบาล-ป.1)

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกท …

Read More »

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิตปีที่ 4 (ป.2)

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกท …

Read More »

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิตปีที่ 4 (ป.3)

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกท …

Read More »

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิตปีที่ 4 (ป.4-5)

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกท …

Read More »

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายประถม)

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียน สาธิต มมส ( …

Read More »

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษา ในงานศึกษาศาสตร์วิชาการ

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจา …

Read More »
Select Languages