Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษา ในงานศึกษาศาสตร์วิชาการ

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจา …

Read More »

การจัดการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนสาธิตมหา …

Read More »

เตรียมพร้อมทดสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับ ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) นำโด …

Read More »
Select Languages