วันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหา 
Read more
วันนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย 
Read more
เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาส 
Read more
เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาส 
Read more
เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มอบรางวัลน 
Read more
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจา 
Read more
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 กลุ่มสาระคณิตศาสตร 
Read more
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์สุ 
Read more
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ ศูนย์วิทย 
Read more
ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages