โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
Read more
สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดโครงการทดสอบความรู้ภ 
Read more
สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) มอบรางวัลประกวดมารยาทไท 
Read more
สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ประกวดมารยาทการไหว้ ประ 
Read more
สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ประกวดมารยาทการไหว้ ประ 
Read more
สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ประกวดมารยาทการไหว้ ประ 
Read more
วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านผู้ช่วยศาสต 
Read more
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตม 
Read more
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนระดับช 
Read more
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์สุรชา  
Read more
ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages