สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดโครงการทดสอบความรู้ภ 
Read more
สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่ 
Read more
ประกาศผลการแข่งขัน การประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลู 
Read more
สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่ 
Read more
สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่ 
Read more
สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่ 
Read more
สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่ 
Read more
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียน สาธิต  
Read more
สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ต้อนรับทีม Coaching จาก 
Read more
เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาส 
Read more
ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages